STROOMLIJNT KOMT MET OPLOSSINGEN
ÉN IMPLEMENTEERT DEZE

Stroomlijnt analyseert en vereenvoudigt waardoor het probleem in de kern opgelost en aangepakt kan worden.

analyseren | vereenvoudigen | oplossen | implementeren

TIJDROVERS VAN DE ONDERNEMER

 • Er is ongewenst verzuim of gedrag en er ontbreekt een plan van aanpak, het traject duurt daardoor te lang;

 • Het ontbreekt aan pro-activiteit of ondernemendheid en dat betekent dat je zelf constant alles moet controleren en aansturen;

 • Het wiel wordt te vaak uitgevonden, het lijkt alsof we niet leren van onze fouten, door herhalen vertraagt er veel;

 • We werken zo dicht mogelijk langs elkaar heen en dat kost heel veel tijd;

 • We spreken elkaar niet aan op wat er goed en fout gaat en vervolgens belanden we in regels en procedures die onze tijd opslokken;

 • Het personeelsbeleid is niet meer actueel en we missen handvaten om het vervolgens eenvoudig en effectief toe te passen;

 • Mijn medewerkers zijn de visitekaartjes van onze organisatie, alleen dat beseft niet iedereen;

 • We willen korte en effectieve bijeenkomsten/vergaderingen voor kennisdelen en samenwerken, er loopt nu veel uit en we bereiken niet het resultaat;

 • Als het Management Team vraagstukken integraal oppakt krijgen we beter en sneller resultaat.

OPLOSSINGEN

Een oplossing is altijd maatwerk omdat eerst de oorzaak in beeld gebracht moet worden en iedere organisatie haar eigen kenmerken heeft. Bepaalde (deel)oplossingen komen vaker voor:

 • Het ondersteunen bij het oplossen en uitvoeren verzuimdosiers conform Wet verbetering Poortwachter;

 • Het voorbereiden en begeleiden van gecompliceerde personeelsgesprekken;

 • Het ontwerpen en implementeren van het interne communicatieproces;

 • Het ontwerp of de actualisatie van strategisch personeelsbeleid en de implementatie;

 • Het ontwikkelen van leiderschap door persoonlijke begeleiding/training;

 • Het ontwikkelen van inzicht in de eigen talenten en valkuilen;

 • Het optimaliseren van werkprocessen;

 • Het vormgeven van merkkrachtiggedrag (behaviourial branding);

 • De screening van strategie en beleidstukken en het koppelen aan het personeelsbeleid; 

 • Sparren en adviseren aan de hand van de kwartaalmonitoring van bedrijfsdoelstelling en -resultaat.

 

HOE ZET JE YVONNE LAMERS VAN STROOMLIJNT IN?

Als projectleider

 

We maken afspraken over de te nemen acties we checken regelmatig of het verloop aan de verwachtingen voldoet. De werkwijze van Stroomlijnt is gebaseerd op methodes en denkwijzen die objectieve analyse en door de organisatie gedragen implementatie mogelijk maken. Afhankelijk van de vraagstukken kan er ook gekozen worden voor een methode of denkwijze zoals: Action Learning, Lean, Talentenprofiel en het Interessante Vragen Spel.


Of sparringspartner

Door het stellen van de cruciale vraag maak ik de bestaande aannames bespreekbaar. Ik vraag door op je wensen en behoeften. We doorgronden daadwerkelijk het probleem en het advies wordt afgestemd op de persoon en de organisatie. De redelijkerwijs te verwachten consequenties worden duidelijk gemaakt. Concepten worden vertaald naar resultaatgericht doen. En we kijken naar geheel nieuwe benaderingen of aanpakken. 


Of structureel, bijvoorbeeld als lid van je Raad van Advies

Als bedrijfskundige zie ik de samenhang en dwarsverbanden tussen afzonderlijke afdelingen en actualiteiten, zowel binnen als buiten de organisatie. Als techneut ben ik geïnteresseerd in technische innovaties en zie ik de urgentie van ontwikkeling voor bedrijven. Daarnaast ken ik de mens in de techniek en weet ik wat mensen beweegt in een organisatie. De raad van advies komt meerdere malen per jaar bij elkaar om de jaardoelstellingen te monitoren en een strategie topic uit te diepen.

 

©2018 by Stroomlijnt. Proudly created with Wix.com