WANNEER KIES JE VOOR ACTION LEARNING?

Het is een vorm van training, waarin een groep deelnemers uit de eigen organisatie, door bespreking van urgente en belangrijke problemen, van en met elkaar leert. Door de juiste vragen te stellen aan de juiste persoon is het mogelijk een vraagstuk te ontrafelen en uiteindelijk de oorzaak van het probleem vast te stellen. Het ondernemen van acties, onbekende problemen aanpakken, nieuwe paden zoeken, risico’s nemen en experimenten aangaan zijn inherent onderdeel. Het is ‘leren door doen, ervaren, gecombineerd met reflectie op het geleerde en je eigen rol daarin'. Nieuwe inzichten worden direct gekoppeld aan prestaties op de werkvloer. De aanwezige kennis en ervaring van de organisatie wordt direct benut. 


Als graduate van de executive Action Learning MBA begeleid ik je bij het inzetten van de Action Learning methodiek voor de vraagstukken.

LEAN VOOR OPTIMALISATIE VAN JE BEDRIJFSPROCESSEN

Lean is het doen van de juiste dingen, op de juiste plaats, op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid en met minimale verspilling. Het is een methodiek voor het verbeteren van processen en overstijgt het ‘afdelingsdenken’. Het creert waarde voor de klant, het zorgt ervoor dat er flow in de organisatie ontstaat en het houdt rekening met de mensen op de werkvloer. Lean is eigenlijk heel vanzelfsprekend, het effect van lean willen we allemaal ervaren. Vaak ‘vertroebelt’ een werkwijze, dat gaat ongemerkt, in iedere organisatie. Met de lean methodiek kun je dit oplossen en voorkomen.

Ik ben gecertificeerd Lean SixSigma Green Belt en de projectleider voor de optimalisatie van je bedrijfsprocessen.

 

©2018 by Stroomlijnt. Proudly created with Wix.com