top of page

INZICHT EN HANDVATEN

Talentenscan, Talentenanalyse en Ontwikkelwijzer

Bewuster communiceren, samenwerken en ontwikkelen start met inzicht. Daarna ga je begrijpen waarom je omgeving op een bepaalde manier op je reageert. En pas dan krijg je invloed op je omgeving. 

In samenwerkingstrajecten bepaalt de interactie in de groep of er een win-win wordt behaald of dat we compromissen sluiten. Ook daar is inzicht voor nodig, van alle teamleden.

Het talentenprofiel ondersteunt bij een diversiteit aan thema’s:


Als gecertificeerd gebruiker voor de gevalideerde tools van iScreen Wizard geef ik persoonlijk uitleg en advies over de resultaten. De betreffende vragenlijsten worden online ingevuld, in een beveiligde omgeving die voldoet aan de AVG. De tools zijn beschikbaar in drie versies, waarbij het opleidingsniveau van vmbo tot en met universitair niveau loopt. De versies zijn qua taalgebruik, inhoud en lengte van de vragenlijsten afgestemd op de doelgroep.

Gedragsprofiel.jpg

TALENTENSCAN

Inzicht in communicatiestijlen, gedragsstijlen en drijfveren

De Talentenscan bestaat uit twee vragenlijsten; communicatiestijl en karakterprofiel.

Hiermee wordt een overzicht gegeven van talenten & kwaliteiten, behoeften, drijfveren en valkuilen van een persoon. 


  • De Communicatiestijl vragenlijst geeft inzicht in de manier van communiceren.

  • De Karakterprofiel vragenlijst brengt gedragskenmerken in kaart: wat is kenmerkend voor deze persoon, welke rollen geven energie en in welke zaken kan hij of zij zich mogelijk nog verder ontwikkelen? 

Resultaatgericht.jpg

TALENTENANALYSE

Inzicht in thema’s, talenten en competenties

De Talentenanalyse is een uitgebreidere variant waarbij de Talentenscan wordt aangevuld met twee extra persoonlijkheidsvragenlijsten en dit resulteert in een competentiekompas en thema rapport. Een thema rapport is beschikbaar op diverse thema's: commercieel - impact - leidinggeven - samenwerken - op maat voor een specifiek functieprofiel.

Competentiewijzer.jpg

ONTWIKKELWIJZER

Handvaten

De ontwikkelwijzer is een ‘wegwijzer’ die ondersteunt om competentieontwikkeling vorm te geven. 
De ontwikkelwijzer bevat per competentie een aantal componenten: een definitie, de mate van ontwikkelbaarheid, competentie uitersten, ontwikkeltips, STARR vragen, literatuurtips, kernkwadrant en tips voor zelfontwikkeling/coach/leidinggevende.

Talentenprofiel: Services
bottom of page